Media Releases

22 Feb 2022

UMaspala Usingathe Umkhankaso i-She Conquers

Izwe lase Ningizimu Afrika elinesibalo esiphezulu se-HIV/AIDS phakathi kwabesifazane abasebasha namantombazane. UMaspala wakwaMaphumulo ujoyina abesifazane baseNingizimu Afrika abaphethe impi yokulwa nalolu bhubhane mhla ubambe umkhanso i-SHE […]
2 Feb 2022

uMayor Uphendule Isoyi Ekwakheni Umgwaqo Wase Mnawe

Njengengxenye yokuzibophezela ekuthuthukisweni komphakathi, iMeya kaMasipala wakwaMaphumulo uCllr Siboniso Nyathikazi ehambisana noSekela Meya uCllr Sinenhlanhla Chili kanye noSomlomo uCllr Musawenkosi Ngidi, uphendule isoyi emgwaqeni ozofakwa itiyela […]
1 Feb 2022

UMayor Uhalalisela Abahlonzwe Kuhlelo Lokushayela

IMeya kaMasipala wakwaMaphumulo uKhansela Siboniso Nyatikazi ehambisana noSekela Meya u Sinenhlanhla Chili kanye nama Khansela bahlangane nabahlonziwe kuhlelo lwe-Driver License Learnership lonyaka ka-2022 ngoLwesibili, mhla zingu-1 […]
21 Dec 2021

USomabhizinisi Wasendaweni Yakwa Maphumulo Ugubhe Usuku Lokuzalwa Ngokubuyisela Emphakathini

IMeya kaMasipala wakwaMaphumulo, uCllr Siboniso Nyatikazi uvakashe ngokukhethekile njengoba usomabhizinisi wendawo ezonikela emphakathini ngoLwesibili, zingu-21 kuZibandlela ka-2021 ehholo lomphakathi kwaMaqumbi kuWadi 4. Njengengxenye yokugubha usuku lwakhe […]
7 Dec 2021

UMasipala Ubambe Umhlangano Wokuqeqesha Amakhansela

Umasipala wakwaMaphumulo uholwa iMeya uKhansela Siboniso Nyatikazi ubambe umhlangano wokuqeqeshwa koMkhandlu omusha ngoLwesibili mhlaka 7 kuZibandlela ku-2021 eCouncil Chambers kwaMasipala. Leli thimba lamakhansela elizohlinzeka umphakathi wakwaMaphumulo […]
16 Sep 2021

UMasipala Wakwa Maphumulo Uhalalisela Abahlomule Ngamalayisensi Okushayela

IPhini leMeya kaMasipala wakwaMaphumulo, uCllr Zama Ncalane-Mhlongo ehambisana no Cllr Sbusiso Zulu kanye nekomidi lakwa-Youth & Sports bahalalisela abantu abasha abathole amalayisense abo okushayela ngoLwesithathu, mhlaka-8 […]
2 Jun 2021

Maphumulo Commemorates World Environment Day

Commemorating World Environment Day under the theme “Reimagine. Recreate. Restore.” Maphumulo Local Municipality in partnership with the South African Government Association (SALGA) embarked on a Clean-up […]
17 May 2021

Mayor Visits Centre for the Aged

Maphumulo Local Municipality led by Mayor Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini alongside Speaker Simphiwe Shange and Gender and Vulnerable Groups Portfolio Chairperson, Cllr Monica Khoza joined the Office on […]
30 Mar 2021

Class of 2020 Matric Excellence Awards

Maphumulo Local Municipality hosts a Matric Excellence Awards ceremony to honor the Matric Class of 2020 on Tuesday, 30 March 2021 at Maphumulo town hall.