Media Releases

8 Mar 2023
IMeya kaMasipala wakwaMaphumulo, uMhlonishwa uKhansela uZibuyisile Khuzwayo-Dlamini

UMeya Ushayele Ihlombe I-SANTACO

UMEYA USHAYELE IHLOMBE i-SANTACO KWISFUNDA ILEMBE NGOKUNIKELA NGOMFANEKISWANE WESKOLE KUBAFUNDI IMeya kaMasipala wakwaMaphumulo, uMhlonishwa uKhansela uZibuyisile Khuzwayo-Dlamini useshayele ihlombe i-South African National Taxi Council (SANTACO) esifundeni […]
30 Nov 2022
Acting Municipal Manager: Mr C.S Mhlongo

Maphumulo Local Municipality Council Appoints Acting Municipal Manager

During the Special Council Meeting held on Friday, 11 November 2022, the Maphumulo Local Municipality Council appointed Mr Chris Mhlongo as the new acting Municipal Manager […]
11 Jun 2022

Maphumulo Mayoral Cup Finals 2022

Umasipala wakwaMaphumulo oholwa yiMeya, uKhansela Siboniso Nyatikazi ubambe ngempumelelo umdlalo wamanqamu weMayoral Cup ngoMgqibelo mhla zingu-11 kuNhlangulana ka-2022 eSabuyaze Sports Ground. Lo mcimbi waminyaka yonke weMayoral […]
22 Feb 2022

UMaspala Usingathe Umkhankaso i-She Conquers

Izwe lase Ningizimu Afrika elinesibalo esiphezulu se-HIV/AIDS phakathi kwabesifazane abasebasha namantombazane. UMaspala wakwaMaphumulo ujoyina abesifazane baseNingizimu Afrika abaphethe impi yokulwa nalolu bhubhane mhla ubambe umkhanso i-SHE […]
2 Feb 2022

uMayor Uphendule Isoyi Ekwakheni Umgwaqo Wase Mnawe

Njengengxenye yokuzibophezela ekuthuthukisweni komphakathi, iMeya kaMasipala wakwaMaphumulo uCllr Siboniso Nyathikazi ehambisana noSekela Meya uCllr Sinenhlanhla Chili kanye noSomlomo uCllr Musawenkosi Ngidi, uphendule isoyi emgwaqeni ozofakwa itiyela […]
1 Feb 2022

UMayor Uhalalisela Abahlonzwe Kuhlelo Lokushayela

IMeya kaMasipala wakwaMaphumulo uKhansela Siboniso Nyatikazi ehambisana noSekela Meya u Sinenhlanhla Chili kanye nama Khansela bahlangane nabahlonziwe kuhlelo lwe-Driver License Learnership lonyaka ka-2022 ngoLwesibili, mhla zingu-1 […]