Media Releases

13 Nov 2023

UMasipala Uluphothule eDlakathi Olwezimbizo

Uhlelo lukaMasipala wakwaMaphumulo LweZimbizo Zentuthuko Edidiyelwe (IDP) kunyaka ka-2023/24  luphethe ngomhlangano ububanjelwe ehholo lomphakathi eDlakathi ngoLwesihlanu mhlaka 10.   UMeya wakwaMaphumulo uMhlonishwa Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini  kanye namaKhansela […]
6 Oct 2023
New Municipal Management

Mayor Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini Welcomes Newly Appointed Top Management

Her Worship the Mayor, Cllr Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini, has officially welcomed and congratulated the newly appointed Municipal Manager, Mr Thulani Khuluse, Chief Financial Officer, Mr Vunani Dube, […]
4 Oct 2023

Iviki Lemisebenzi Yomphakathi

Namhlanje uMasipala wakwaMaphumulo oholwa nguMeya Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini, iMnyango kaHulumeni ehlukene okubalwa oweZenhlalakahle, owezoKuphepha koMphakathi, oweZokuhlaliswa KwaBantu kanye nabasebenzi bakaMasipala baqale ngokusemthethweni uhlelo lwe-Public Service Week nokuwuhlelo […]
29 Sep 2023

Inqunquthela Yabantu Abasha

UMeya kaMasipala wesiFunda iLembe uMhlonishwa ukhansela T. Shandu useyivule ngokusemthethweni inqunquthela yabantu abasha lapho kuhlangene khona intsha eqhamuka koMasipala beNdawo abangaphansi kwesiFunda okubalwa uMasipala wakwaMaphumulo, owaKwaDukuza, […]
28 Sep 2023

Umkhankaso Wokuqwashisa Ngokubulawa Kwabantu Abaphila Nebala Elimhlophe

Namuhla uMasipala wakwaMaphumulo oholwa uMhlonishwa uMeya uKhansela Z.F Khuzwayo-Dlamini ngokubambisana noMasipala wesiFunda iLembe kanye noMnyango weZenhlalakahle usingathe umkhankaso wokuqwashisa ngokubulawa kwabantu abaphila nebala elimhlophe ehholo ledolobha […]
10 Jun 2023

Mayor Khuzwayo-Dlamini Tables The Draft Budget For 2023/24

Maphumulo Local Municipality, Her Worship the Mayor, Cllr Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini tabled the 2023/2024 Budget for Council’s adoption during its meeting held on Wednesday 31 May 2023 […]