Cabanga Ngemvelo Phinda Usebenzise, Uvuselele Kabusha